No2946嫩模美七Mia私房蓝色长裙秀凹凸身材开档肉丝裤袜惹火诱惑写真53P美七Mia秀人网

No2946嫩模美七Mia私房蓝色长裙秀凹凸身材开档肉丝裤袜惹火诱惑写真53P美七Mia秀人网

 谓此少阳病是从伤寒之邪传来也。程应旄曰:阳邪亦有腹满,得吐则满去而食可下者,今腹满而吐,食不下,则满为寒胀,吐为寒格也。

欲吐不吐,阴邪上逆之证也。今不能食,□下满痛,虽似少阳之证,而实非少阳也。

阳明病非胃家实,而心下□满者,不可攻之。虚则郑声,精神衰乏,不能自主,语言重覆,其声微短,正气虚也。

 <目录>卷二\辨少阴病脉证并治全篇赤石脂(一半全用,一半筛末)一斤干姜一两糯米一升右三味,以水七升,煮米令熟,去滓,温服七合,内赤石脂末方寸匕,日三服,若一少阴寒邪,多利清谷;少阴热邪,多便脓血;日久不止,关门不固,下焦滑脱矣。有此四字,始与下文反与黄芩汤之义相属。

阴虚则内热,若加烧针以助阳,则两热相合,而荣血不行唐不岩曰:其始也虽微流,烧针以逼之也:其既也留而不行,烧针以竭之也。以胃口已被吐伤,邪热上抟于膈,故欲吐而不得吐也。

初一服,其人身如痹,半日许,复服之,三服都尽,其人如冒状,勿怪。病人脉数,数为热,当消谷引食,而反吐者,此以发汗令阳气微,膈气虚,脉乃数也,数为客热,不能消谷,以胃中虚冷,故吐也。

Leave a Reply