jul841在线播放

jul841在线播放

盖亡阳脱液,故见上证。剂之多少,临时斟酌。

 初服汤,当更衣,不尔者尽饮之,若更衣者勿服之。 六味同研匀,用沙合盛令药满得三分许,以此集合子大小,先以赤石脂末固缝,外用六一泥固济讫,须候透干,以睛明六合吉日合,别用泥作三个柱子,高五寸,令平稳如鼎足状,安合子。

 有力为热,无力为疮。格,不于上,胃中血枯,故食不得入。

脉以四至为平,闰以太息,大约不出五至。 六月,足阳明脉养之。

忌生冷油腻毒物。今感证家多不敢用,而以为调理补虚服食之药,则谬矣。

阳亡液脱,脉又安得不涩。气上脱者,必无小便。

Leave a Reply